Holland Houtwerk Plaat

certificaten

Tevreden klanten vormen bij Holland Houtwerk Plaat natuurlijk de beste garantie dat u een topproduct koopt. Om extra zekerheid te bieden, beschikt Holland Houtwerk Plaat bovendien over verschillende certificaten op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. 

FSC

De Forest Stewardship Council® (FSC®) is een internationale organisatie die zich wereldwijd inzet voor verantwoord bosbeheer. Bij verantwoord bosbeheer wordt op evenwichtige wijze rekening gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties.

FSC

Holland Houtwerk BV is FSC-gecertificeerd en verwerkt uitsluitend houtsoorten die afkomstig zijn van duurzaam verbouwde houtsoorten. Houtproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label.

Ons FSC-registratienummer: SKH-COC-000054
Bekijk hier een digitale versie van ons FSC-certificaat

NBvT

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) vertegenwoordigt het topsegment van de Nederlandse timmerindustrie. De vereniging behartigt de belangen van de circa 200 leden in technisch, juridisch en commercieel opzicht. Ook levert zij een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in en met hout, stimuleert zij innovaties en werkt zij aan regelgeving; met als doel integrale kwaliteitsverbetering. Door te kiezen voor één van de leden van de NBvT, kiest u automatisch voor kwalitatief hoogwaardig houten producten.

PEFC

Het PEFC-keurmerk geeft de verzekering dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit. PEFC™ is het wereldwijde keurmerk voor duurzaam bosbeheer en heeft als doel dat alle bossen ter wereld duurzaam beheerd worden.

PEFC

Door certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC. Uit een gecertificeerd bos wordt PEFC gecertificeerd hout geoogst. PEFC Chain of Custody gecertificeerde bedrijven in de keten verwerken het hout (en papier) met het PEFC-keurmerk in producten als tijdschriften, boeken, kopieerpapier, tuinhout, bouwhout, laminaatvloeren en tal van andere producten.

Ons PEFC -registratienummer: SKH-PEFC-COC-5042
Bekijk hier een digitale versie van ons PEFC-certificaat